«powrót

Skoczów: Muzeum Parafialne św. Jana Sarkandra

W przylegającej do późnobarokowego skoczowskiego ratusza kamienicy mieści się obecnie Muzeum Parafialne św. Jana Sarkandra . To właśnie tutaj, 20 grudnia 1576 roku, w piwniczce tzw. „Sarkandrówki” przyszedł na świat patron Skoczowa. W miejscu tym w 1890 roku urządzono kaplicę.

Muzeum gromadzi pamiątki związane z życiem i kultem świętego, zabytki sztuki sakralnej a także pamiątki z pielgrzymki papieża Jana Pawła II , który odwiedził Skoczów 22 maja 1995 roku.

W zbiorach znajdują się m.in. starodruki, obrazy, rzeźby. Na szczególną uwagę zasługują XVII-wieczne konfesjonały, tabernakulum oraz płaskorzeźba z 1936 roku dłuta Jana Wałacha - „Święta Teresa nad Skoczowem”.

Jedna z sal muzeum przeznaczona jest na wystawy czasowe. Najczęściej prezentowane są w niej: malarstwo, grafika, rzeźba i fotografia.

W Muzeum rozpoczyna się także „Szlak Sarkandrowski”, jego trasa wiedzie po miejscach związanych z osobą św. Jana Sarkandra

Adres:
Rynek 2
43-430 Skoczów
tel. (0-33) 853-08-13

więcej:

www.dziedzictwo.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.