«powrót

Skrzydlna: kościół św. Mikołaja

Kościół parafialny św. Mikołaja Biskupa pochodzi z XVI w. Prezbiterium i zakrystia murowane z kamienia. Ściany prezbiterium wzmocnione na zewnątrz przyporami.

Sklepienia i ściany kościoła pokryte polichromią wykonaną w 1958 r. przez Tadeusza Łakomskiego.

W ołtarzu głównym znajduje się gotycki obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVI w. Na zasuwie obraz św. Mikołaja z XVIII w. W nowym ołtarzu w kaplicy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem namalowany ok. 1955 r. przez Marię Ritter.

Jest to kopia gotyckiego obrazu z Kaplicy Loretańskiej w kościele Mariackim w Krakowie. Ołtarze boczne pochodzą z XVII w. Na belce tęczowej umieszczony jest gotycki krucyfiks z końca XIV w.

Chrzcielnica i kropielnica pochodzą z XVI-XVII w., ambona z XVII/XVIII w., pomnik nagrobny fundatora kościoła Prokopa Pieniążka z XVI w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.