«powrót

Skrzyńsko: obraz Matki Bożej Staroskrzyńskiej

Obraz Matki Bożej Staroskrzyńskiej został namalowany na desce przez nieznanego artystę w XV wieku. Należy do tzw. Madonn piekarskich .

W czasie konserwacji obrazu (1991-1992) okazało się, że pod obecnym wizerunkiem znajduje się inny, najprawdopodobniej z XII wieku.

Maryja i Jezus w tym wizerunku mają wyjątkowo łagodne rysy twarzy.

Początki kultu Matki Bożej w Skrzyńsku wiążą się z postacią Dunina. Jak pisze Jan Długosz Krystyna - żona księcia Władysława skazała Dunina na karę obcięcia języka i pozbawienia wzroku. Modląc się przed obrazem Maryi, odzyskał wzrok i mowę. Od tego czasu odnotowano wiele cudownych uzdrowień za przyczyną Matki Bożej Staroskrzyńskiej.

9 września 1998 roku prymas Polski kard. Józef Glemp koronował obraz w Skrzyńsku.

Źródło: Z dawna Polski Tyś królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych, Szymanów 1999.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.