«powrót

Skrzyszów: kościół św. Stanisława Biskupa

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa pochodzi z I. poł. XVl w. Bogate wyposażenie świątyni pochodzi z XV-XlX w.

We wnętrzu świątyni zachowały się częściowo elementy późnogotyckiego detalu architektonicznego z 1517 r. W kościele znajdują się trzy portale późnogotyckie.

Ściany i płaskie stropy pokryte są secesyjną polichromią z 1907 r. Zachowały się także fragmenty dawnych polichromii: późnogotyckiej z ok. 1517 i rokokowej z 1777 r., odkryte w 1962 r.

Na belce tęczowej umieszczony jest późnogotycki krucyfiks z końca XV w.

Cennymi zabytkiem rzeźby jest gotycka figura św. Barbary z końca XV w., a wśród obrazów wyróżnia się ikona Najświętszej Marii w srebrnej sukience, zapewne z XVIII w. Późnorenesansowy ołtarz boczny, ze współczesnymi obrazami, wykonany został w XVII w. Rokokowy ołtarz w kaplicy pochodzi z końca XVIII w. Późnobarokowe ambona, chrzcielnica, organy i ławy wykonane zostały w XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.