«powrót

Skwirtne: cerkiew św. Kosmy i Damiana

Cerkiew filialna greckokatolicka pw. Świętych Kosmy i Damiana z I. poł. XlX w. to obecnie kościół rzymskokatolicki. Wyposażenie pochodzi z XVlll-XlX w.

Cerkiew wzniesiona jest w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Wieża z izbicą zwieńczona jest namiotowo-baniastym hełmem ze ślepą latarnią i kopułką. Na dachach nawy i prezbiterium znajdują się zakończone kopulasto wieżyczki z wielobocznymi, ślepymi latarniami. Nawa i prezbiterium nakryte są pozornymi sklepieniami kopulastymi, a babiniec stropem płaskim.

Chór muzyczny nadwieszony jest wzdłuż ścian babińca i częściowo ścian nawy. Deski balustrady chóru są ozdobnie wycinane.

Dekoracja malarska wnętrza pochodzi z ok. 1900 r.

W cerkwi znajdują się pozostałości ikonostasu z ikonami. Ołtarz główny pochodzi z połowy XIX w. Wewnątrz świątyni można obejrzeć także krzyż procesyjny dwustronnie malowany oraz dwa krzyże ołtarzowe cerkiewne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.