«powrót

Sława Śląska: kościół św. Michała Archanioła

Zbudowana około 1500 roku świątynia, która zachowała elementy architektury gotyckiej i późnorenesansowej.

W 1604 roku dobudowano boczną nawę z grobowcami dla fundatorów. W prezbiterium barokowy krzyż z 1600 roku i ołtarz z pięcioma płaskorzeźbami.

Niezwykle cennymi zabytkami są kamienna ambona z początku XVII wieku oraz późnogotycka rzeźba Jezusa Frasobliwego z XVI stulecia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.