«powrót

Słońsk: kościół pw. NMP

Zbudowany został w latach 1474-1522 w stylu gotyckim.

Budowla kryta jest sklepieniem gwiaździstym, na którym znajduje się XVIII- wieczna polichromia z herbami baliwów brandenburskich.

Prawdziwą ozdobą kościoła jest XVI-wieczny ołtarz wykonany z drewna i alabastru.

Inne cenne elementy to m.in.: ambona z czarnego marmuru, z krzyżami joannitów, będąca dziełem nadwornego rzeźbiarza Pocztamu- Cambly'ego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.