«powrót

Smardzewice: klasztor oo. franciszkanów

Klasztor franciszkanów w Smardzewicach został wzniesiony w latach 1722-26 i poddany remontowi w XIX wieku.

Dwukondygnacyjny budynek stoi przy kościele św. Anny, od wschodu jest przedłużony długim korytarzem z pomieszczeniami gospodarczymi. Razem stanowią zespół klasztorny.

W środku znajduje się wirydarz z krużgankami oraz wejściami do cel zakonnych i pozostałych pokojów.

Wnętrza mają głównie sklepienia kolebkowe i krzyżowe. Nieco bogatszy wystrój można znaleźć na piętrze – tam sklepienia urozmaicają stiuki.

W krużgankach wiszą barokowe obrazy z wizerunkami papieży. W refektarzu znajduje się wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.