«powrót

Smardzewice: kościół św. Anny

Pierwsza świątynia w Smardzewicach powstała w latach 1621-22 i została poświęcona w 1642 r. Akt erekcyjny dla parafii pochodzi natomiast z 1775 r.

Jednonawowa, barokowa świątynia została zbudowana na planie prostokąta. Czteroprzęsłowa nawa ze sklepieniem kolebkowym z lunetami, oddzielona jest od prezbiterium półkolistą tęczą.

Nawa podzielona jest filarami przyściennymi z arkadowymi wnękami ołtarzowymi. Od zachodu zamyka ją późnobarokowa kruchta ze sklepieniem kolebkowym.

Nad zakrystią (znajdującą się przy prezbiterium, już w obrębie klasztoru) znajduje się empora, otwarta na prezbiterium półkolistym otworem.

Chór muzyczny wsparty jest na trzech arkadach i ozdobiony wygiętą faliście balustradą z tralkami.

Na dwuspadowym dachu, na wysokości środka nawy zbudowana została wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona dwoma hełmiastymi kopułkami z latarnią.

Barokowy ołtarz główny powstał na początku XVIII w. W głównym polu znajduje się pod zasłona obraz św. Anny Samotrzeć (pierwsza połowa XVII w.), całość ozdobiona jest popiersiem Boga Ojca w obłokach, figurami aniołów i rzeźbami św. Józefa, Joachima, Franciszka i Antoniego Padewskiego.

Przed prezbiterium stoją dwa barokowe ołtarze (prawdopodobnie z 1740 r.) z obrazami Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, św. Jakuba Starszego i św. Onufrego.

Pozostałe ołtarze oraz wyposażenie (ambona z drewna dębowego, organy, stalle i ławki) pochodzą z późnego baroku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.