«powrót

Smardzewice: zespół klasztorny oo. franciszkanów

Franciszkański zespół klasztorny w Smardzewicach pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku.

Kościół św. Anny został wzniesiony w latach 1683-99. Kruchtę i zachodni szczyt dobudowano w XVIII stuleciu. Ostatnio świątynia odnawiana była w XIX wieku.

Dawny klasztor (obecnie plebania) został wzniesiony w latach 1722-26 i poddany remontowi w XIX wieku.

Ogrodzenie kompleksu z bramą i trzema narożnymi basztami pochodzi z XVIII stulecia. Podobnie datowana jest kaplica.

Po powstaniu styczniowym i kasacie zakonu w 1864 r. władze rosyjskie przekazały zabudowania diecezji. Po odzyskaniu niepodległości cały kompleks wrócił do franciszkanów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.