«powrót

Śnietnica: cerkiew św. Demetriusza

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Demetriusza – dziś kościół rzymskokatolicki – zbudowana została w latach 1755-1758 w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego.

Drewniana cerkiew z izbicową wieżą o pochyłych ścianach. Nawa w kształcie prostokąta, prezbiterium zamknięte ścianą prostą, przy nim zakrystia.

Do wieży dobudowana niewielka kruchta. W zwieńczeniu wieży i dachów znajdują się trzy makowice z pozornymi latarniami, makowiczkami i krzyżami.

Nad prezbiterium i nawą kopuły namiotowe i częściowo strop z fasetą. W wyposażeniu świątyni znajduje się m.in. ikonostas z XVIII w. z kompletnym zestawem ikon, ołtarze z XVIII w., jeden z ikonami Ofiarowanie Najświętszej Marii Panny w Świątyni i Zdjęcie z Krzyża, drugi z ikoną Ukrzyżowanie oraz barokowe obrazy z XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.