«powrót

Sobiatyno: cerkiew cmentarna św. Piotra i Pawła

Jedna z najstarszych cerkwi w Polsce. Pochodzi rzekomo z 1672 roku, rozbudowana w XVIII wieku.

Drewniana, dwudzielna, złożona z prostokątnego korpusu o trójbocznie zamkniętej części ołtarzowej oraz węższego, niższego przedsionka, nad którym, oddzielona zadaszonym okapem, znajduje się czworoboczna wieżyczka.

Wejście do cerkwi poprzedza ganek na dwóch słupach. Dach kryty blachą.

Ikony w ikonostasie pochodzą z około połowy XIX wieku: św. Jana Złotoustego, św. Szczepana diakona, św. Romana diakona, św. Barbary (namalowany na dykcie) oraz pochodząca z XVIII wieku ikona Chrystusa Pantokratora.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.