«powrót

Sobolów: kościół Wszystkich Świętych

Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych pochodzi z końca XVl w. Wnętrze świątyni nakryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym.

Ołtarz główny wykonany został w XIX w. Znajdują się w nim manierystyczny obraz z 1583 r. Ukrzyżowanie i obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z początku XVII w.

Ołtarze boczne są rokokowe i pochodzą z 2. połowy XVIII w. W ołtarzu lewym znajduje się m.in. barokowy obraz Matki Bożej Różańcowej namalowany ok. 1740 r., w prawym - obraz świętych Dominika i Franciszka z XVIII w.

Na zewnątrz świątyni przy prezbiterium umieszczona została grupa Ogrójca złożona z ludowych rzeźb wykonanych w XX w. Przy kościele znajduje się wolno stojąca, drewniana dzwonnica z XVII w., w której zawieszony jest gotycki dzwon z 1510 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.