«powrót

Sobótka: kościół NMP i św. Jakuba

Kościół NMP i św. Jakuba w Sobótce wybudowany został na przełomie XII i XIII w. W 1500 r. został przebudowany w stylu gotyckim, a po pożarze w 1739 r. – w stylu barokowym. W 1945 r. świątynia została zniszczona. Odbudowano ją dekadę później.

Pierwotna budowla była trójnawową bazyliką z prezbiterium na planie kwadratu zamkniętym absydą.

Współczesny gotycki kościół jest trójnawową bazyliką z krótkim prezbiterium zakończonym trójbocznie. Od zachodu stoi przy nim wieża.

Wnętrze nakrywa sklepienie kolebkowe na gurtach.

Wystrój głównie barokowy z pierwszej połowy XVIII w. Na zewnętrznej skarpie wmurowany jest kamienny lew romański z XII stulecia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.