«powrót

Sokoły: kaplica cmentarna

Dawna barokowa cerkiew unicka bazylianów Tykocina . Tam służyła ludności ruskiej sprowadzonej przez Gasztołdów, litewskich możnowładców.

W XVIII w. po nieszczęściach wojny północnej cerkiew tykocińska przeżywała duże trudności. Pogłębiała się asymilacja ludności, co powodowało zmniejszanie się ich liczby wiernych. W latach 30. XIX w. przeniesiono cerkiew na cmentarz w Sokołach.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.