«powrót

Sola fide, sola gratia, sola scriptura

(łac tylko wiara, tylko łaska, tylko Pismo Święte) hasłowa formuła teologiczna wszystkich wyznań reformacji .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.