«powrót

Solniki: kościół św. Anny

Świątynia romańska, wzniesiona około 1200 roku, należy do najstarszych w regionie.

Kościół wzniesiony z kamienia na górującym nad okolicą wzgórzu. W XV wieku świątynię przebudowano, dostawiając między innymi imponującą wieżę w stylu gotyckim. W wieku XVI budynek otoczono kamiennym murem, a w nawie i prezbiterium wykonano sklepienia sieciowe.

W ściany wewnętrzne oraz w elewację wmurowane są płyty nagrobne z XVI i XVII stulecia. W XVIII wieku do wejścia głównego dobudowano kruchtę.

Wyposażenie wnętrza z okresu renesansu i baroku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.