«powrót

Sompolno: kaplica św. Hieronima

Drewniana świątynia wzniesiona w 1732 roku o konstrukcji zrębowej, nazywana kaplicą „Na Puszczy”. Zbudowana została na planie wydłużonego ośmioboku.

W ołtarzu głównym XVIII-wieczny obraz św. Hieronima.

Wokół kościółka stary drzewostan oraz zabytkowy cmentarz z grobowcami z przełomu XIX i XX stulecia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.