«powrót

Diaspora - rocznik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Rocznik, redagowany przez zespół sopockiej parafii ewangelickiej , ukazuje się co roku, w okresie Adwentu , od 1992 roku. Każdy numer zawiera słowo wstępne zwierzchnika diecezji z podsumowaniem działalności diecezji w mijającym roku kościelnym. Opisane są tu również wszystkie wydarzenia z życia poszczególnych parafii oraz znajduje się kalendarz wydarzeń planowanych na rok przyszły.

W ostatniej części znajduje się spis parafii, z podanymi informacjami na temat terminów nabożeństw.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.