«powrót

Sośnica: kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Św. w Sośnicy (pow. wrocławski) wzniesiony został w XIII wieku, wzmiankowany w 1244 r.

Nawę przebudowano w 1487 r., dobudowano wieżę w 1504 r., kaplicę południową w 1619, a północną w 1776 r.

Kościół jest murowany z cegły i kamienia, orientowany, z korpusem dwunawowym nakrytym dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym wspartym na środkowym filarze, z prostokątnym prezbiterium i kwadratową wieżą od zachodu.

We wnętrzu wyposażenie barokowe z pocz. XVIII w., w tym czternaście obrazów (7 radości i 7 boleści MB) pędzla J. H. Kinasta i jego syna J. Karla z 1779 r. oraz kamienna chrzcielnica z 1580 r. Na ścianach szereg nagrobków i epitafiów z 2. poł. XVI i XVII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.