«powrót

Spytkowice: kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny pochodzi z poł. XVIII w. Zbudowany został na planie krzyża greckiego. Wnętrze kościoła nakrywają pozorne sklepienia kolebkowe, w nawie wsparte na słupach.

W rokokowych ołtarzach znajdują się m.in. obrazy Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, św. Rodziny, Ukrzyżowania i św. Jana Nepomucena. Ambona jest rokokowa., a kamienna chrzcielnica późnobarokowa.

W świątyni znajduje się kilka cennych obrazów. Są to: Chrystus na Krzyżu z 1619 r. oraz portrety fundatorów kościoła, namalowane w 1. połowie XVIII w. Cennym zabytkiem jest późnobarokowy posąg Chrystusa Zmartwychwstałego z XVIII w. W pobliżu kościoła usytuowana została dzwonnica wzniesiona w 2. połowie XVIII w.

Jest to budowla drewniana konstrukcji słupowej, o pochyłych ścianach, z izbicą oddzieloną daszkiem.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.