«powrót

Sromowce Niżne: kościół św. Katarzyny

Kościół św. Katarzyny pochodzi prawdopodobnie z 1513 r. Pierwotnie jednoprzestrzenny, był wielokrotnie powiększany. Wnętrze nakryte stropami płaskimi.

Cenne wyposażenie świątyni - gotycki tryptyk z końca XIV w. z kopią rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dwa skrzydła tryptyku z XV w. i gotycka drewniana chrzcielnica z XVI w. - znajduje się obecnie w nowym, wybudowanym w pobliżu kościele.

Od końca lat 80. XX w. obiekt nie użytkowany.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.