«powrót

Stanisława Leszczyńska

Stanisława Leszczyńska urodziła się w Łodzi 8 maja 1896 r. W czasie okupacji była obozową położną w Oświęcimiu. Archidiecezja łódzka prowadzi jej proces beatyfikacyjny.

W Łodzi działa także Fundusz Ochrony Macierzyństwa , któremu patronuje Stanisława Leszczyńska.

Stanisława ukończyła Szkołę Położniczą i po powrocie do Łodzi w 1922 r. podejmuje pracę jako położna. W czasie okupacji pomaga Żydom w łódzkim getcie, przez co trafia do Oświęcimia.

Udało jej się zachować zaświadczenie uprawniające do wykonywania zawodu położnej. Dzięki temu dostaje pracę obozowej położnej.

Kiedy obozowy lekarz kazał jej zabić noworodki, Stanisława odpowiedziała: „Nie, nigdy. Nie wolno zabijać dzieci!”. Lata obozowe opisała w „Raporcie położnej z Oświęcimia”.

Zmarła 11 marca 1974 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.