«powrót

Zobacz: Stara Błotnica: braz Matki Bożej Pocieszenia

Stara Błotnica: łaski związane z cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia

Dokumenty historyczne, zapiski parafialne i przekazy ustne świadczą o nadzwyczajnym wstawiennictwie Matki Bożej Błotnickiej. W kancelarii parafialnej znajduje się wiele karteczek pozostawionych przez pielgrzymów lub nadesłanych pocztą z prośbami do Matki Bożej Pocieszenia. Są też liczne podziękowania za cudowne uzdrowienia, za szczęśliwe operacje, za ocalenie życia, za nawrócenia z nałogów, za otrzymaną wiarę.

Uzdrowienie księcia Załuskiego

Ciekawym świadectwem otrzymania łaski jest relacja z roku 1756 krakowskiego bpa Andrzeja Stanisława Załuskiego podająca: „W Błotnicy przez votum tu oddane, już od lekarzy odstąpiony, książę, brat mój do zdrowia został przywrócony”.

dziewczynka chora na dyfteryt

Innym zapisem otrzymania łask, godnym przytoczenia, jest fakt uzdrowienia dziecka przed 1913 r. Dziewczynka chora na dyfteryt, której lekarze nie dawali możliwości przeżycia, została uzdrowiona mocą modlitwy do Matki Bożej Pocieszenia.

w czasie II Wojny Światowej

Kroniki z lat ostatniej wojny, wśród wielu otrzymanych łask przynoszą liczne przykłady cudownych ocaleń. Do takich należy ocalenie życia Tomaszowi Brodziakowi, leśniczemu z Suchej pow. Białobrzegi. Dzięki modlitwie do Matki Bożej Błotnickiej uchronił się wielokrotnie wraz z przyjacielem od niechybnej śmierci.

miał tu być poligon

W czasie II wojny światowej wiele osób zawdzięczało uratowanie życia wstawiennictwu Matki Bożej Pocieszenia z Błotnicy. Niezwykłe wprost było ocalenie kościoła, który w 1941 roku władze hitlerowskie postanowiły zniszczyć, aby na tym terenie urządzić wojskowy poligon. Zarządzono ewakuację, również i wsi. Ks. proboszcz dr Stanisław Głąbiński podjął natychmiast starania o ocalenie zabytkowego miejsca pielgrzymkowego. Prośby księdza u miejscowych władz administracyjnych i wojskowych nie dały rezultatu. Również petycje do Orts–Komendy w Radomiu nie przyniosły pomyślnych wyników. Mimo tego ks. proboszcz podjął jeszcze jedną próbę wysyłając list z podaniem do Gubernatora w Krakowie. Tymczasem w całej parafii zanoszono nieustanne modły o ocalenie i ślubowano votum dla Matki Bożej Błotnickiej w postaci monstrancji z napisem: „Przywróć nam Panie nasze siedziby. Matko Błotnicka, wesprzyj tę prośbę. Wysiedleni z parafii Błotnica, 1941 rok”.

Właśnie tym modlitwom zawdzięcza kościół przetrwanie – był to pierwszy przypadek na terenie Polski; odwołania decyzji zniszczenia „Domu Modlitwy”.

ocalenie 30 zakładników

W czerwcu 1944 roku miało miejsce ocalenie życia 30 polskich zakładników, w tym jednego księdza, za zabitego przez partyzantów Huberta. Całonocna modlitwa przed wsławionym obrazem – zdaniem skazanych – miała zmienić decyzję władz okupacyjnych i przywróciła im wolność.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.