«powrót

Starogród: kościół św. Barbary

Kościół parafialny św. Barbary w starogrodzie (pow. chełmiński) pojawia się w pierwszych wzmianach z roku 1276.

Obecna świątynia, o stylu późnobarokowym, została wybudowana w 1754 roku z fundacji biskupa Wojciecha Stanisława Leskiego.

Kościół jest nieorientowany, z prostokątnym korpusem z tróbocznym zamkniętym prezbiterium, na bokach pięcioboczne kaplice. Ma dwie wieże - obecnie wymaga remontu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.