«powrót

Stary Kornin

Stary Kornin został założony w II połowie XVI wieku i wtedy prawdopodobnie ufundowano tu pierwszą cerkiew p.w. św. Archanioła Michała.

Zasadniczą zmianę w życiu parafii przyniósł rok 1704, kiedy znajdująca się w świątyni ikona Matki Bożej objawiła swoją uzdrawiającą moc. Z kraju zaczęli wówczas przyjeżdżać wierni różnych wyznań z nadzieją na uzdrowienie. Znane i spisane są różne opowieści o cudach, które miały miejsce dzięki modlitwie przed ikoną. W 1915 roku cudowna ikona została wywieziona przez miejscową ludność w głąb Rosji i słuch po niej zaginął.

Liczne dary składane przez uzdrowionych w starokornińskim sanktuarium pozwoliły w 1783 roku na zbudowanie drugiej świątyni - św. Anny, istniejącej do dnia dzisiejszego.

We wsi znajduje się także kaplica nad cudownym źródełkiem

Miejscowa ludność wytwarza artykuły rękodzielnictwa ludowego na bazie materiałów naturalnych: gałęzi brzozy, runa leśnego, wikliny, słomy, siana.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: