«powrót

Stary Sącz: klasztor klarysek

W 1257 r. książę Bolesław Wstydliwy przekazał ziemię sądecką we władanie swojej żonie i odtąd historia miasta związana jest ściśle ze św. Kingą.

Kościół parafialny pw. św. Elżbiety najeży do najstarszych w całym Starym Sączu. Datę jego powstania łączy się już z pierwszą lokacją miasta. Jest to świątynia gotycka, przebudowana w okresie baroku. Ołtarz główny pochodzi z okresu późnobarokowego.

W 1280 roku Kinga ufundowała dwa klasztory: franciszkanów klarysek . Ostatni należy do najcenniejszych zabytków miasta. Początkowo były to pojedyncze drewniane budynki. Dopiero w XVII w. wzniesiono klasztor murowany.

Ozdobą klasztoru jest kościół pw. Świętej Trójcy i św. Klary – gotycki, o wydłużonym, pięcioprzęsłowym korpusie i krótkim

prezbiterium, z barokowym wystrojem wnętrza. Ołtarz główny to dzieło Baltazara Fontany (1699). Szczególnie cennym dziełem jest też ambona z drzewem Jessego (1671). Na ścianach znajduje się polichromia Feliksa Derysarza przedstawiająca sceny z życia św. Kingi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.