«powrót

Stoczek: cela internowania kardynała Wyszyńskiego

12 października 1954 roku w Stoczku został uwięziony Prymas Polski kardynał Stefana Wyszyński .

Swym przeżyciom, modlitwom i cierpieniom związanym z internowaniem Ksiądz Prymas dał wyraz w spisanych następnie Zapiskach więziennych.

Poruszony łaską, ułożył w Stoczku Akt osobistego oddania się Matce Najświętszej, by następnie, przed małym obrazem Świętej Rodziny, 8 grudnia 1953 roku oddać się Matce Bożej w macierzyńską niewolę.

Po wyjściu na wolność Kardynał rozszerzył ten akt na cały naród polski, czyniąc z niego kamień węgielny programu wielkiej nowenny przed tysiącleciem chrztu Polski. W ten sposób, wbrew zamiarom władz, uwięzienie Prymasa Polski w Stoczku stało się ważnym czynnikiem religijnego odrodzenia kraju.

Te wydarzenia w specjalny sposób uczcił Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie koronacji cudownego obrazu z sanktuarium stoczkowskiego . Papież mówił wówczas o wielkim znaczeniu aktu oddania się Matce Bożej zarówno dla samego kardynała, jak i dla całej Polski.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.