«powrót

Stoczek: Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju

Sanktuarium w Stoczku to kompleks budowli sakralnych, składający się z klasztoru, bazyliki i krużganków.

Początki kultu Matki Bożej w Stoczku sięgają czasów średniowiecza. Czczono tu figurkę Matki Bożej, dla której z czasem wybudowano kaplicę.

W XVII w., podczas wojny ze Szwecją, biskup warmiński Mikołaj Szyszkowski zobowiązał się uroczystym ślubem do zbudowania kościoła ku czci Matki Bożej, jeśli nastanie upragniony pokój.

Gdy w 1635 roku zawarto rozejm ze Szwecją, biskup uznał to za wyczekiwana łaskę i poczuł się zobowiązany do wypełnienia swego ślubu. Gdy zastanawiał się nad wyborem miejsca pod budowę kościoła, zgłosił się do niego ówczesny burmistrz Lidzbarka i pod przysięgą zeznał, że jego chory synek natychmiast odzyskał w Stoczku zdrowie.

Biskup uznał to wydarzenie za znak z nieba. Do nowego kościoła sprowadził kopię obrazu Matki Boskiej Salus Populi Romani (Zbawienie Narodu Rzymskiego) z rzymskiej bazyliki Matki Boskiej Większej. Pieczę nad sanktuarium powierzył zakonowi ojców bernardynów.

Obok kościoła fundator zbudował dla zakonników mały drewniany klasztor. W 1666 roku, w siedemsetną rocznicę chrztu Polski, zbudowano nowy, murowany klasztor.

Po II wojnie światowej, w lastach 1953-1956, klasztor został zajęty przez władze polskie i tu też został internowany kardynał Stefan Wyszyński . W 1957 r. odzyskane dla Kościoła sanktuarium w Stoczku powierzono księżom marianom .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: