«powrót

Zobacz: Osiek: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel

Osiek: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel

Stowarzyszenie powstało w 2000 r. z inicjatywy ks. dr Zdzisława Ossowskiego. Jego członkami są artyści oraz zwolennicy nowej ewangelizacji.

Główne cele działalności stowarzyszenia to popularyzacja muzyki o tradycjach chrześcijańskich, a szczególnie muzyki gospel, upowszechnianie wśród młodzieży idei braterstwa i przyjaźni międzyludzkiej, budowanie cywilizacji miłości, wdrażanie w życie wartości uniwersalnych, propagowanie nauczania papieskiego, wymiana doświadczeń kulturalnych pomiędzy poszczególnymi religiami i kościołami chrześcijańskimi, doskonalenie umiejętności muzycznych młodych wykonawców oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony materialnych i niematerialnych dóbr kultury chrześcijańskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.