«powrót

Pelplin: Katolickie Stowarzyszenie Nauczycieli Pomorza

Stowarzyszenie zostało powołane do życia 21 września 2002 r. w Pelplinie. Swoją działalność zainaugurowało podczas sesji poświęconej cystersom w Pelplinie. Z inicjatywą powołania stowarzyszenia wystąpili nauczyciele i wychowawcy z Pomorza. Twórcy korzystali z doświadczeń podobnego Stowarzyszenia z Niemiec, którego przedstawiciel - Friz Dering gościł w Pelplinie.

Katolickie Stowarzyszenie Nauczycieli Pomorza stawia sobie za cel integrację ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie w duchu moralności chrześcijańskiej, działalność pogłębiającą znajomość Katolickiej Nauki Społecznej, utożsamianie się z bogatą tradycją Pomorza, upowszechnienie idei rodziny opartej na zasadach katolickich a także wyrażanie potrzeb i opinii wobec władz państwowych, samorządowych oraz wpływanie na decyzje tych władz dotyczące nauczycieli i rodziny.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.