«powrót

Strońsko: kościół św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic

Późnoromański kościół św. Urszuli w Strońsku (powiat zduńskowolski, gmina Zapolice, archidiecezja łódzka) został wystawiony ok. 1250 r. z mensy arcybiskupów gnieźnieńskich. Był jednym z pierwszych ceglanych kościołów w Polsce.

Jednak już w 1458 r. został gruntownie przebudowany przez dziedzica Strońskiego. W 1600 r. dobudowana została drewniana kaplica. W 1726 r. kasztelan spicymierski Kazimierz Walewski powiększył kościół – do prezbiterium dobudował murowaną nawę, z czasem także murowaną zakrystię, kaplicę i kruchtę. Obecnie wnętrze ma charakter barokowy.

Zachowały się romańskie fragmenty murów i okna prezbiterium oraz części nawy. W kruchcie wmurowany jest kamienny tympanon romański pochodzenia skandynawskiego przedstawiający bazyliszka.

Ciekawostką kościoła są tajemnicze napisy wyryte w cegle przy wejściu do świątyni. Pochodzą... z przełomu XVI i XVII stulecia. Jeden z lepiej zachowanych to autograf wędrowca o imieniu Gregorius Brzesnesis.

Niewielkie regularne wgłębienia w bocznej ścianie kruchty mogą być śladami krzesania ognia przy pomocy świdra opartego w cegle. Inna hipoteza wyjaśnia ich pochodzenie drążeniem za pokutę w celu otrzymania ceglanego proszku mającego własności lecznicze.

Patronką świątyni jest św. Urszula. Jednak pełne wezwanie mówi również o 11 tysiącach dziewic. Kult św. Urszuli i zastępu dziewic przeniósł się do Polski z Nadrenii. Urszula była córką króla Brytów. Została zamordowana z całym żeńskim orszakiem przez Hunów podczas pielgrzymki do Rzymu.

Strońsko jest wsią o rodowodzie średniowiecznym. Parafia została erygowana w XIII wieku przez abp. gnieźnieńskiego Jana Pełkę.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.