«powrót

Strzegom: kościół filialny św. Barbary

Kościół filialny św. Barbary w Strzegomiu wzniesiony został w XIV w. Do 1456 r. był synagogą żydowską. Na kościół katolicki został przebudowany w XV w. Później uległ restauracji w 1870 r.

Jednonawowa, murowana z kamienia świątynia posiada zakończone trójbocznie prezbiterium. Prezbiterium kryte jest późnogotyckim sklepieniem sieciowym, a nawa – sklepieniem krzyżowym.

W ścianach prezbiterium zachowały się kamienne sedilia, gotyckie sakramentarium, kamienna chrzcielnica (1500 r.) i barokowy ołtarz główny.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.