«powrót

Strzegom: kościół św. Piotra i Pawła

Gotycki kościół św. Piotra i Pawła w Strzegomiu jest najcenniejszym zabytkiem miasta. Obecna świątynia powstawała od roku 1380 do 1520. Jako budulec wykorzystano miejscowe granity i bazalty oraz piaskowiec.

Wcześniej w tym miejscu stał od XIII stulecia inny kościół, który zastąpił budowlę drewnianą.

Obecna trójnawowa świątynia powstała na planie krzyża łacińskiego z transeptem. Trzyprzęsłowe prezbiterium zamknięte jest poligonalnie, a nawy boczne – trójbocznie.

W fasadzie zachodniej stoją dwie wieże, ale tylko jedna z nich, północna, została ukończona.

W kościele znajdują się gotyckie sklepienia krzyżowe, gwiaździste i sieciowe.

Do wnętrza prowadzą trzy ozdobne gotyckie portale z bogato płaskorzeźbionymi tympanonami. W portalu zachodnim (XIV w.) widnieje posąg Chrystusa jako sędziego świata, a obok postaci Matki Boskiej i św. Jana. Nad portalem północnym (XIV w.) Koronacja Matki Boskiej przez Chrystusa, poniżej Koronacja Betsaby przez Salomona i Koronacja Estery przez Ahaswera. Nad portalem południowym (1400 r.) – Zaśnięcie Matki Boskiej.

W neogotyckim ołtarzu głównym znajduje się późnogotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem (koniec XV w.) Obok ołtarza stoi gotyckie kamienne sakramentarium (pierwsza połowa XV w.).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.