«powrót

Strzegowo: kościół św. Anny

Kościół p.w. św. Anny w Strzegowie powstał w 1756 r. jest drewniany.

Kościół ma konstrukcję zrębową, wewnątrz wzmocniony liścicami, oszalowany, na podmurówce z kamieni polnych.

Od południa przy nawie i od północy przy prezbiterium znajdują się kruchty.

Osiemnastowieczny ołtarz główny został gruntownie odnowiny w 1959 roku.

Przy kościele znajdują się dzwonnica z XIX w. i dwa okazałe dęby, które według legendy zasadził sam król Kazimierz Wielki.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.