«powrót

Strzelce Opolskie: kościół św. Barbary

Drewniany kościółek św. Barbary zajmuje miejsce szczególne w topografii Strzelc Opolskich. Ulokowany jest on na cmentarzu katolickim i datowany na 1505 rok. Kościół nie bez powodu jest pod wezwaniem św. Barbary. To nie nie tylko patronka budowli sakralnych i górników, ale również orędowniczka w godzinie śmierci.

XVII wiek to czas dewastacji kościołka. Dopiero rok 1680 r. przyniósł zmiany: wdowa po radcy kościelnym, Anna Bassa i jej drugi mąż burmistrz Strzelc Florian Weiser odbudowali obiekt.

Na szczególną uwagę zasługuje późnorenesansowa ambona oraz zbudowane na przełomie XVII i XVIII wieku organy.

Ciekawostką jest to, że kościółek został zbudowany bez gwoździ. Spójność uzyskano przez wzajemnie ułożenie pasujących do siebie wyżłobień na końcach belek.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.