«powrót

Strzelce Opolskie: kościół św. Wawrzyńca

Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą już z XIII wieku. Pierwotny kościół był drewniany i niezbyt duży, a w latach 1575-1629 należał do protestantów.

Na początku XX wieku rozpoczęto rozbudowę obiektu. Kościół dopełnia wieża, która jest symbolicznym centrum miasta.

Świątynia jest neobarokowa, natomiast ołtarz główny reprezentuje czysty barok. W ołtarzu tym znajdują się rzeźby św. Floriana, Jerzego, Michała Archanioła. W centralnym miejscu ołtarza mieści się obraz Matki Bożej Śnieżnej z Dzieciątkiem.

Warto również zwrócić uwagę na późnobarokową ambonę (z I połowy XVIII w.), która umiejscowiona jest w lewej części kościoła, obok lewego bocznego ołtarza.

W 1907 r., z chwilą oddania do użytku nowo wybudowanej świątyni, ambona została odnowiona i częściowo przebudowana. Jej baldachim jest w kształcie latarni, z rzeźbą Matki Bożej Wniebowziętej w asyście czterech ewangelistów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.