«powrót

Strzelniki: kościół św. Antoniego

Ten gotycki kościół datowany jest na XIII w. Kiedyś był to kościół pw. św. Wawrzyńca. Obecna wieża pochodzi 1688 r. W 1853 r. podczas remontu przekształcono ostrołukowe okna.

W 1958 r. przypadkowo, przy okazji kolejnego remontu, odkryto na ścianach świątyni, pod tynkiem, średniowieczne polichromie.

Troskliwa konserwacja w latach 1966-79 sprawiła, że zachowały one niemal wszystkie swoje walory artystyczne. Malowidła pokrywają każdą wewnętrzną ścianę kościoła, w prezbiterium, w nawie, w łuku tęczowym, wszędzie znajdujemy dekorację malarską.

Na wschodniej ścianie chóru widać scenę słynnego Mistrza Pokłonu Trzech Króli namalowaną w latach 1418-1428. Pozostałe polichromie pokrywające ściany chóru pochodzą z 1 poł. XIV w., w nawie z ok. 1428 r., w kruchcie z XVI w.

Kościół leży na szlaku polichromii brzeskich .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.