«powrót

Strzelno: kościół Świętej Trójcy

Romański kościół św. Trójcy w Strzelnie powstał pod koniec XII i na początku XIII w. Zachodnia, barokowa fasada zawiera dwie kwadratowe wieże.

Świątynia jest orientowana, trójnawowa, czteroprzęsłowa, arkadowo-kolumnowa, z transeptem. Dwuprzęsłowe prezbiterium było pierwotnie trójnawowe z absydą. Do bryły kościoła przylegają kaplice: św. Barbary, Norberta i Restytuta oraz Serca Jezusowego.

Najcenniejszym zabytkiem są romańskie kolumny międzynawowe (odkryte w 1946 r.) z rzeźbioną dekoracją figuralną, przedstawiającą postaci ludzkie, symbolizujące cnoty i wady. Można też zauważyć pozostałości polichromii romańskiej. W ścianach – romańskie portale.

Inne elementy to m.in. dwa tympanony, gotycka figura Chrystusa z 1451 r., kropielnica z XIII w.

Pomiędzy kościołem św. Trójcy, a rotundą św. Prokopa znajduje się klasztor norbertanek.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.