«powrót

Strzelno: zespół klasztorny ponorbertański

Zespół klasztorny ponorbertański w Strzelnie został ufundowany w 1133 r. przez Piotra Włostowica Dunina z rodu Łabędziów. Budowa rozpoczęła się po 1175 r. i była kontynuowana w latach 1210-16.

W drugiej połowie XV stulecia klasztor został przebudowany w stylu późnego gotyku. W 1656 r. wnętrza zostały urządzone na modłę barokową, a ok. 1752 r. fasada zachodnia również nabrała takich cech. Jednocześnie nadbudowane zostały wieże.

Klasztor mieści się pomiędzy kościołem św. Trójcy, a kościołem św. Prokopa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.