«powrót

Studzianna: bazylika św. Filipa Nereusza i św. Jana Chrzciciela

Barokowy kościół św. Filipa Nereusza i św. Jana Chrzciciela w Studziannej wzniesiony został w latach 1688-1724 na planie krzyża. Gospodarzami kościoła i klasztoru byli filipini .

Świątynia stylem nawiązuje do kościoła św. Anny w Krakowie . Na przecięciu bardzo szerokiej nawy głównej i transeptu umieszczona jest kopuła.

Wystrój wnętrza pochodzi z późnego baroku. Szczególnie cenna jest polichromia z 1726 r. autorstwa ojca Adama Swacha, uzupełniana w końcu XVIII stulecia.

W głównym ołtarzu znajdują się rzeźby ewangelistów i cudowny obraz Matki Boskiej Studziańskiej.

W 1974 r. kościół podniesiony został do rangi bazyliki mniejszej .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.