«powrót

Stypułów: kościół św. Jadwigi

Gotycka świątynia wzniesiona w połowie XIV wieku z kamienia i rudy darniowej. W drugiej połowie XVI stulecia kościół rozbudowano.

W stuleciach XVII i XVIII świątynia otrzymała nowe wyposażenie. Po pożarze w 1918 roku wzniesiono nową wieżę.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.