«powrót

Suchcice: kościół św. Ignacego Loyoli

Drewniany kościół św. Ignacego Loyoli w Suchcicach (pow. Bełchatowski) wybudowany został w II połowie XIX wieku. Stanął na miejscu wcześniejszej świątyni, konsekrowanej w 1780 r., ufundowanej przez chorążego sieradzkiego, Ignacego Suchcickiego.

Świątynia zbudowana jest z bali modrzewiowych, wewnątrz znajduje się drewno sosnowe. Ma konstrukcję zrębową, dach pokryty jest deskami gontowymi. Zwieńczenie dachu stanowi obudowana blachą miedzianą wieżyczka z sygnaturką.

W roku 1903 od strony północnej dobudowana została kruchta. Pod koniec XX stulecia świątynia została odnowiona, a jej poświęcenia dokonał abp Władysław Ziółek (1991 r.).

We wnętrzu pozorne sklepienie kolebkowe. Do zabytkowych elementów wyposażenia należy chrzcielnica i kilka obrazów.

Przy kościele rosną dorodne lipy – pomniki przyrody. Murowana dzwonnica znajduje się przy parafialnym parkanie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.