«powrót

Zobacz: Sulejów: opactwo cystersów

Sulejów: kościół św. Tomasza Kanterberyjskiego

Barokowy kościół św. Tomasza w Sulejowie (powiat piotrkowski, gmina Sulejów, diecezja radomska) jest trójnawową bazyliką z transeptem, wykonaną z piaskowcowych ciosów kamiennych w początkach XIII wieku, jako część zespołu klasztornego cystersów

W kilku miejscach w końcowej fazie budowy zastosowana została cegła, co było nowatorskim osiągnięciem techniki.

Fasada zachodnia upiększona jest oknem z rozetą i okazałym portalem głównym – jednym z najpiękniejszych portali romańskich w Polsce.

Z lewego portalu bocznego zachował się fragment z krzyżem otoczonym słońcem i ptakiem z księżycem. Pochodzi z końca XII stulecia, czyli jest starszy niż sam budynek świątyni.

W nawach zachowało się późnoromańskie sklepienie krzyżowo-żebrowe, detale są dekorowane ornamentami roślinnymi i geometrycznymi.

Wnętrze kościoła ma charakter wczesnobarokowy z pocz. XVII w. i rokokowy z końca XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Wniebowzięcia NMP z XVII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.