«powrót

Suwalszczyzna

Choć ten region nie ma wyraźnej odrębności etniczno-kulturowej, mieszkańcy wsi suwalskiej wytworzyli własne obyczaje, obrzędy i inne formy kultury ludowej. Część z nich zachowała się do dzisiaj, co można zauważyć uczestnicząc w dożynkach, weselach, chrzcinach, pogrzebach, oglądając występy ludowych zespołów czy wystawy sztuki ludowej.

Widać tu wpływy mazowieckie, mazurskie, podlaskie i częściowo litewskie, co jest rezultatem istnienia wielonarodowościowej mozaiki mieszkańców.

Pielęgnuje się w tym regionie tradycje tańca, śpiewu i muzyki. Działa kilkanaście lokalnych zespołów śpiewaczych i kapel. Żywe jest rękodzieło: plecionkarstwo z wikliny, korzeni, słomy, deszczułek, uprawia się tkactwo, szczególnie dwuosnowowe.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.