«powrót

św. Brunon z Kwerfurtu

Postać św. Brunona, zwanego również Bonifacym, jest mocno związana ze św. Wojciechem . Św. Brunon, podobnie jak wcześniej św. Wojciech, kształcił się w Magdeburgu w latach 985-994. Później przebywał m.in. w benedyktyńskim klasztorze na Awentynie w Rzymie oraz w eremie św. Romualda w Pereum koło Rawenny (998-1002), w tych samych miejscach, w których zaznaczył swoją obecność św. Wojciech.

Św. Brunon z Kwerfurtu podążał także szlakami swojego wielkiego poprzednika – w czasie podróży misyjnych nawracał mieszkańców obecnego terytorium Węgier oraz Prus.

Spod jego pióra wyszły prawdopodobnie dwa opisy życia i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha.

Św. Brunon zginął z rąk któregoś z plemion pogańskich w 1009 roku, najprawdopodobniej w okolicy Giżycka. Ku czci św. Brunona wybudowana została przez katolików w Giżycku, w latach 1907-1909, kaplica. Jej poświęcenia dokonano 17 listopada 1919 roku.

Nieco później wybudowano kościół sw. Brunona, konsekrowany 26 czerwca 1938 r. przez bpa Maksymiliana Kallera - ówczesnego biskupa warmińskiego.

Natomiast ewangelicy w roku 1910 wznieśli w Giżycku krzyż ku czci świetego .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.