«powrót

św. Józef Sebastian Pelczar

(1842-1924)

Pochodził z Korczyna k. Krosna, z zamożnej rodziny chłopskiej. Skończył seminarium duchowne w Przemyślu, w Rzymie studiował prawo i teologię.

Po powrocie był prefektem i wykładowcą seminarium oraz profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako rektor w latach 1882-1883 rozpoczął budowę Collegium Novum.

W czasie pobytu w Krakowie był cenionym kaznodzieją i organizatorem działalności kościelno-społecznej.

Należał do Bractwa Królowej Korony Polskiej, które opiekowało się dziewczętami pracującymi jako służące, a także założył zgromadzenie sercanek, których zadaniem była opieka nad tymi młodymi kobietami narażonymi na demoralizację.

Od 1900 r. przez 25 lat był biskupem przemyskim. Odznaczał się wielką gorliwością apostolską (szczególnie wśród kapłanów) oraz rozmodleniem.

W pamięci tych, którzy go znali, zapisał się jako człowiek niezwykle pracowity, zorganizowany i roztropny.

Wspomnienie 19 stycznia

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.