«powrót

św. Wincenty á Paulo

Św. Wincenty á Paulo urodził się 24 kwietnia 1581 r. w Pouy we Francji. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1600 r.

W 1613 r. objął obowiązki kapelana rodziny Filipa de Gondi, generała marynarki francuskiej. Dzięki pomocy rodziny de Gondi założył w 1625 r. Zgromadzenie Misji , którego członkowie zobowiązywali się do głoszenia Ewangelii ubogim.

Św. Wincenty dostrzegł bardzo wyraźnie, że nędza materialna utrudnia przyjęcie Ewangelii i życie nią, dlatego rozwinął liczne dzieła miłosierdzia. M.in. założył w 1617 r. Bractwo Miłosierdzia i w 1634 r. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia. W 1633 r. wraz z Ludwiką de Marillac zapoczątkował Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, zwane szarytkami. Zmarł 27 września 1660 r. w Paryżu.

W 1729 r. został beatyfikowany, a w 1737 r. kanonizowany. W 1885 r. papież Leon XIII ogłosił go patronem katolickich dzieł miłosierdzia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.