«powrót

Świątkowa Wielka: dawna cerkiew greckokatolicka

Dawna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej (pow. jasielski) wybudowana została w 1757 r. w stylu zachodniołemkowskim.

Od 1986 r. jest kościołem filialnym rzymskokatolickim.

Cerkiew orientowana, trójdzielna, na kamiennej podmurówce, konstrukcji zrębowej. Sanktuarium, nawa i wieża oraz babiniec pod wieżą powstały na planie zbliżonym do kwadratu, a zakrystia – na planie prostokąta.

Dominującym elementem budowli jest szeroka i wysoka wieża kryta stosunkowo niskim dachem brogowym, z baniastym hełmem z pseudolatarnią.

Polichromie na ścianach pochodzą z drugiej połowy XVIII w.

Cenne wyposażenie cerkwi to m.in. ikonostas (pierwsza połowa XIX w.), późnobarokowy ołtarz główny (XVIII w.), barokowy proskomidinik (XVII w.), rokokowy ołtarz boczny, kamienna barokowa kropielnica (XVII w.), komplet barokowych ikon (XVII w.), m.in. dużych rozmiarów ikona Golgoty ze szkoły rybotyckiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.