«powrót

Świdnica: kościół pw. Świętej Trójcy

To największa w Europie drewniana budowla sakralna, której nawa ma 44 m długości i 15 m wysokości.

Powstanie kościoła wiąże się z zakończeniem Wojny Trzydziestoletniej (1618-1648). Po Pokoju Westfalskim, zawartym w 1648 r. habsburski cesarz Ferdynand III przyznał śląskim luteranom prawo wybudowania trzech kościołów – w Jaworze , w Świdnicy i Głogowie.

Nazwano je "Kościołami Pokoju". Musiały być usytuowane w odległości strzału armatniego od murów miejskich. Podstawą ich konstrukcji nie mogły być ani cegła ani kamień, nie mogły też posiadać wież ani dzwonów.

Pierwsze nabożeństwo w kościele w Świdnicy odprawiono 24 czerwca 1657 r. Świątynia ze względu na swój historyczny kontekst jest symbolem pokoju i pojednania.

W 1989 r. właśnie w tym kościele o pojednanie dla Niemców i Polaków modlili się wspólnie kanclerz Helmut Kohl i premier Tadeusz Mazowiecki w drodze na spotkanie w Krzyżowej.

Kościół zbudowany jest na planie krzyża greckiego. Uważa się, że jego układ wewnętrzny inspirowany jest kościołem hugenockim w Charenton koło Paryża. Całość podzielona jest na odrębne przestrzenie symboliczne, „hale”: Halę Zmarłych, Halę Ślubów, Halę Polową i Halę Chrztów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.